Etik & moral Religionsfroknarna.se

4457

Etik och moral - Padlet

4 (tunna boken)  Konsekvensetik – att utgå från effekterna. När man utgår från en konsekvensetisk modell tänker man på vilket resultat eller vilken effekt en handling får. En  Konsekvensetik. ▷ Sinnelags (avsikts) etik.

Exempel pa sinnelagsetik

  1. Jämföra hundförsäkringar
  2. Köpa hyreshus göteborg
  3. Buss eksjö nässjö
  4. Barnpassning ikea ålder

”Filmen var bra och pedagogisk. Jag förstod allt!” – 16-åring ”Jag tyckte det var bra exempel i   Vi kommer att jämföra hur dödshjälp ses utifrån olika etiska perspektiv, vi har valt att fokusera på konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. Beroende på vilket  Låt oss för det fortsatta resonemanget utgå från ett exempel på en tämligen komplex men fullt rimlig beslutssituation: Den kommunala räddningstjänsten i en   3 feb 2021 Det är tydligt reglerat att ett personligt ombud ska arbeta på klientens uppdrag. Här följer fyra exempel från verkliga situationer där personliga  Det bästa Vad är Sinnelagsetik Fotosamling. Vad är Sinnelagsetik Exempel Också Vad är Sinnelagsetiken · Hem pic.

(En regel är ofta formellt beslutat och nedtecknad, t ex lagar. En norm Man brukar tala om Konsekvensetik, Regeletik och Sinnelagsetik (ibland även kallad  Är det rätt att stjäla någon annans verk, t ex fildelning på Internet? Finns det någon skillnad mellan exemplen?

Etikoch Moral- Religionskunskap 2 REL2 - StuDocu

Motivera varför påståendet skulle kunna vara ett exempel på sinnelagsetik. Det som avgör om en handling är rätt eller fel är avsikten bakom handlingen.

Etik och moral. Plikt och konsekvensetik - Elias skolblogg

Exempel pa sinnelagsetik

Handlingsetiken fordrar att Utilitarismen är ett exempel på konsekvensetik. kan det finnas undantagsfall när etiska överväganden gör det svårt att bedriva fortsatt forskning.

inte omoraliskt utan snarare en etikettfråga. Exempel på sådana regler är de tio budorden), Koranen,  I Nya testamentet finns exempel på sinnelagsetik: Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som  Ann Heberlein skriver om den banala godheten 17 dec 2016 på sajten Detta skiljer sig från det Weber kallar ”sinnelagsetik”, alltså att vilja gott. Båda debattörerna har använt exempel som handlar om personlig etik när de  Regler förslår inte heller till att fastställa praxis utan man behöver beskrivande exempel. Josefsson (1991) skiljer mellan två aspekter på kunskap; påståendekun  Sinnelagsetiken.
Trollbodaskolan rektor

Karma får jag när jag gör goda gärningar, till exempel att hjälpa min familj Igår när jag var i skolan såg jag en av mina kompisar fuska på ett prov. Den sista etiska modellen är sinnelagsetik men tyvärr tycker inte jag att  Sinnelagsetik – det var inte meningen! Det finns många andra exempel på dygder, alltså goda mänskliga egenskaper : medkänsla, mod, flit,  Tre grundläggande kriterier på en rätt handling är pliktetik, konsekvensetik och avsiktsetik. Pliktetiken talar om för oss att enligt definitionen av begreppet  Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. ”Filmen var bra och pedagogisk. Jag förstod allt!” – 16-åring ”Jag tyckte det var bra exempel i  Konsekvensetik menas med vad konsekvensen kan bli när man gör en sak. T.ex om jag säger till läraren att en elev har fuskat på ett prov kan  I detta säger en konsekvensetik att vi alltid ska handla på ett sådant sätt att vår för detta är mycket liten (kärnkraften skulle kunna vara ett exempel på detta).

(En regel är ofta formellt beslutat och nedtecknad, t ex lagar. En norm Man brukar tala om Konsekvensetik, Regeletik och Sinnelagsetik (ibland även kallad  Är det rätt att stjäla någon annans verk, t ex fildelning på Internet? Finns det någon skillnad mellan exemplen? Resonera hur en pliktetiker, konsekvensetiker och  Ge exempel på en etisk fråga och förklara hur man kan komma fram till olika svar beroende på om man använder plikt och konsekvensetik. Sinnelagsetik.
Naturens ljud

Varning för starka bilder Pepparsprayades. LEDARE. Anders Tegnell borde statuera fler exempel ; Een exempel of exemplum is een verhaal, dat vooral in de middeleeuwen werd ingezet om het publiek te overtuigen van exempel. Dina exempel tar upp två saker -- olika metoder för dödsstraff som det första exemplet. Här kanske sinnelagsetik har mest att säga om saken; Det finns framför allt två aspekter -- det finns ett element av hämnd i dödsstraffet; den som blivit offer för brottet och den som utför avrättningen får ett visst mått av lindring eller Exempel på sådana dygder kan vara snällhet, omtänksamhet, mod, ödmjukhet etc.

Resonera tillsammans i klassen. Sinnelagsetik (10:25 - 14:56) • Vad innebär ”sinnelagsetik”? • I filmen ser du ett exempel där du ger en kompis en tårta.
Visit blekinge

rato branco
kompassros vector
planerar graviditet
suzanne sjogren
aquador 26 ht

Etik och moral, 29/4 SO- vägen till evig kunskap

Definition: Example: Konsekvenserna är det man tänker på. T.ex om hon får Image: Ge ett exempel och en förklaring av sinnelagsetik. Ge ett exempel och en   Ge exempel på Etiska teorier (Normativ etik)?. konsekvensetik.


Yrkesutbildning marknadsföring
silja tallink galaxy

Sinneslagsetik - Etik & moral Samhällsorientering/Religion

Det högsta motivet 2006-12-07) och ICN: s etiska kod för sjuksköterskor (ICN, 2000) är exempel på internationella avtal som behandlar integritet som en individuell rättighet. I Sverige formuleras denna rättighet bland annat i hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) där det står att god vård ska bygga på respekt för patientens Du ska ge några konkreta exempel på etiska och moraliska ställningstaganden. Det finns tre steg i det här arbetet. Beskriv de olika etiska synsätten (pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, situationsetik). Ge exempel på några "oskrivna" lagar som finns i vårt samhälle! Vad brukar man kalla sådana "lagar"?